NHỮNG NGƯỜI VIẾT SÁCH - PHẦN 2

27/02/2021

"Hiện tại nền giáo dục Việt Nam nói riêng hay là nền giáo dục Châu Á nói chung còn đang rất đặt nặng áp lực điểm số và phụ huynh có những kỳ vọng mà mình thấy là không thực tế lắm cho các bạn nhỏ."

Học Sinh

Phụ huynh

Giáo viên & Nhân viên

HỌC TẬP TẠI IEG