ĐẶNG KHÁNH LINH

"CON ĐÃ THAY ĐỔI KHÁ NHIỀU, CON SUY NGHĨ SÂU HƠN, CON BIẾT CÁCH ĐỂ THỂ HIỆN BẢN THÂN MÌNH HƠN."

15/01/2021

Cùng lắng nghe những tâm sự của cô bé Đặng Khánh Linh khi "tốt nghiệp" lớp E9.

Học Sinh

Phụ huynh

Giáo viên & Nhân viên

HỌC TẬP TẠI IEG