[KHÓA HỌC ONLINE] "ĐẠI HỌC LÀ DẤU MỐC TRÊN QUÃNG ĐƯỜNG DÀI..."

Lê Xuân An

Lớp Viết luận Đại học

🌎 Học sinh ở 40 tỉnh/ thành phố và 10 quốc gia đang theo học khóa học online tại IEG

Lê Xuân An - Lớp Viết luận Đại học

- Carnegie Mellon University

- University of Michigan-Ann Arbor

- George Town University

- University of Virginia

- University of Florida

- University of Califonia-Santa Barbara

- University of Califonia-San Diego

- University of California-Davis

- University of British Columbia

“Con học được rất nhiều và cũng … quên nhiều, nhưng con luôn nhớ câu “cứ đi rồi sẽ đến” của thầy.

“Trước, trong và sau quá trình tuyển sinh đại học con có nhiều lúc lạc lõng, không biết mình muốn làm gì, nộp đơn vào trường nào, rồi thất vọng vì trượt các trường tiêu chuẩn cao. Nhưng cuối cùng thì con vẫn nhớ đại học cũng chỉ là một dấu mốc trên một quãng đường dài.”

 

 

Bài viết liên quan

HỌC TẬP TẠI IEG