"IEG LÀ CƠ HỘI ĐỂ TÔI PHÁT TRIỂN HƠN MỖI NGÀY"

JAMES WILLIAMS

Giáo viên Tiếng Anh Tiểu học tại IEG

Tại IEG, tôi cảm thấy mọi thứ có hệ thống hơn. Không chỉ giúp học sinh tiến bộ mà giáo viên và giáo trình cũng tốt hơn mỗi ngày.

Cùng gặp gỡ thầy James Williams - Giáo viên chương trình Tiếng Anh Tiểu học tại IEG, thầy cho rằng, “Giáo dục thực sự” chính là niềm ham thích học tập. Thầy cô và những bài giảng chỉ là một phần trong cuộc sống của mỗi đứa trẻ và chúng sẽ còn học được rất nhiều điều từ bạn bè, xã hội từ thế giới bên ngoài, sẽ thật lãng phí nếu chúng không còn niềm yêu thích ấy nữa và chắc chắn rằng giáo dục sai cách sẽ ảnh hưởng đến động lực, đến ham muốn học hỏi của mỗi đứa trẻ.

 

Và đó cũng chính là những điều mà IEG đang theo đuổi, thầy cô giáo sẽ chẳng ở bên các bạn học sinh mãi mãi, thầy cô phần nào sẽ truyền cảm hứng cho niềm yêu thích học tập trong chặng đường trở thành những người học tập trọn đời (lifelong - learner), chính các bạn học sinh sẽ không chỉ dùng “khối óc” và “tư duy” mà các bạn cũng sẽ học bằng cả “trái tim” bằng cả khát khao khám phá, bằng sự cố gắng để vượt qua những khó khăn.

 

“𝑨𝒕 𝑰𝑬𝑮, 𝑰 𝒘𝒂𝒔 𝒃𝒆𝒊𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒗𝒆𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒊𝒕𝒚 𝒕𝒐 𝒈𝒓𝒐𝒘. 𝑰 𝒘𝒂𝒔 𝒈𝒊𝒗𝒆𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒊𝒕𝒚 𝒕𝒐 𝒍𝒆𝒂𝒓𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝒕𝒉𝒓𝒐𝒖𝒈𝒉𝒐𝒖𝒕 𝒂𝒍𝒍 𝒎𝒚 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒕'𝒔 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝐈 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒇𝒆𝒍𝒕 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝐈 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒃𝒆𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒂 𝒃𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒕𝒆𝒂𝒄𝒉𝒆𝒓 𝒃𝒚 𝒃𝒆𝒊𝒏𝒈 𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒇𝒐𝒓 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒔𝒕 𝒑𝒂𝒓𝒕 𝐈'𝒗𝒆 𝒃𝒆𝒆𝒏 𝒍𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒅 𝐈'𝒗𝒆 𝒃𝒆𝒆𝒏 𝒕𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆𝒅 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝐫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝐈 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒌 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒊𝒔 𝒘𝒉𝒚 𝐈'𝒗𝒆 𝒔𝒕𝒂𝒚𝒆𝒅 𝒔𝒐 𝒍𝒐𝒏𝒈.” 

_James Williams_

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

HỌC TẬP TẠI IEG