Tất cả khởi nguồn từ một triết lý

Tiếng Anh không phải - và không nên - là đích đến của việc học ngoại ngữ. Khi học sinh được xây dựng nền tảng năng lực ngôn ngữ vững chắc, Tiếng Anh chỉ nên là một công cụ để học sinh khám phá thế giới, đào sâu tư duy, phát triển những kỹ năng mềm và định hình nhận thức, tính cách. Khi học sinh không còn nặng nề điểm số, đề thi, huy chương, giải thưởng, đó mới là lúc các em được thực học, học sâu và bền bỉ, lâu dài.

ĐIỂM ĐẾN CỦA HỌC SINH

NHỮNG KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU

ĐỌC CHUYÊN SÂU

 • Xây dựng thói quen và kỹ năng đọc học thuật, chuyên sâu.
 • Phát triển kho từ vựng phong phú với những chủ đề đa dạng, "thời sự".
 • Phát triển tư duy phân tích & phản biện với những câu hỏi gợi mở.
 • Bổ trợ kiến thức cho kỹ năng viết song song với những bài đọc.

VIẾT SÁNG TẠO

 • Tự do sáng tạo và tư duy theo cách riêng của bản thân.
 • Phát triển góc nhìn đa chiều và tư duy phản biện về nhiều khía cạnh của bản thân và cuộc sống.
 • Thực hành các kỹ thuật viết sáng tạo hiệu quả với các thể loại viết thơ văn đa dạng.
 • Định hình và phát triển phong cách viết luận sáng tạo cho bản thân.
 • Xây dựng thói quen viết phản chiếu để giải toả những khúc mắc, căng thẳng của bản thân.

TƯ DUY SOCRATES

 • Chủ động nghiên cứu và đọc sâu những lĩnh vực thử thách như triết học, tâm lý, kinh tế, tôn giáo lịch sử, địa lý, khoa học, văn học nghệ thuật..
 • Phát triển phương pháp đặt câu hỏi truy vấn, lập luận, tư duy logic và phản biện.
 • Tranh biện, thảo luận & hợp tác thực hiện các thử thách, dự án học tập.
 • Viết phản chiếu, lập luận & sáng tạo, đúc kết quan điểm của cá nhân.

VIẾT LUẬN ĐẠI HỌC

 • Suy nghĩ sâu về những khía cạnh của bản thân và cuộc sống.
 • Kiến tạo và phát triển ý tưởng định vị bản thân cho những bài luận.
 • Phát triển bộ kỹ năng viết luận sáng tạo hoàn chỉnh cho quá trình nộp đơn và học đại học.
 • Lên kế hoạch phác thảo, chỉnh sửa, tinh chỉnh và hoàn thiện bài luận.
 • Đúc kết những bài học và giá trị trong học tập, công việc và cuộc sống của bản thân.
 • Được tư vấn ý tưởng, đọc, nhận xét và chỉnh sửa hoàn thiện toàn bộ bài luận nộp đơn đại học.

LỚP HỌC KHÔNG BIÊN GIỚI

 • Quan sát và trải nghiệm những khía cạnh đa dạng của cuộc sống và thế giới thực.
 • Thu thập dữ liệu, phỏng vấn, đúc kết kiến thức và góc nhìn của bản thân.
 • Sáng tạo những giải pháp và ý tưởng mới với tinh thần "khởi nghiệp" cho các vấn đề thực tế.
 • Trình bày, lý giải, bảo vệ và phản biện những ý tưởng của bản thân.

IEG đồng hành cùng con như thế nào

những đổi thay tích cực

Đăng ký tham gia kiểm tra năng lực

HỌC TẬP TẠI IEG

Đối tác & Đồng hành