Được ngắm nhìn học sinh thực học và thật sự lớn lên qua từng trang sách, bài viết, dự án và trải nghiệm – chứ không phải mịt mờ với những câu trả lời đúng sai, mẫu bài rập khuôn, hay những điểm số long lanh – chúng tôi cảm thấy con đường dài phía trước mà các em sẽ đi được chắc chắn, sáng tỏ và bình an hơn rất nhiều.

Job Listing