[IEG THAY ĐỔI] BÙI DUY HƯNG

[IEG THAY ĐỔI] BÙI DUY HƯNG

Lớp E9 - Tiếng Anh Global Scholar

"Học tập đối với con như leo một ngọn núi, có khó khăn, có vất vả. Thầy cô IEG đã đồng hành cùng con trên hành trình khó khăn ấy."

 

 

Bài viết liên quan

HỌC TẬP TẠI IEG