NHỮNG NGƯỜI LAN TOẢ GIÁ TRỊ GIÁO DỤC

Tại IEG, chúng tôi tâm niệm mỗi người đều làm giáo dục, dù ở vị trí và công việc nào. Với chúng tôi, mỗi đứa trẻ là một viên ngọc thô cần được truyền cảm hứng với tri thức, kỹ năng, tư duy và tính cách. Chúng tôi tin rằng: Không có đứa trẻ nào ngu dốt; chỉ đơn giản là chúng chưa được truyền cảm hứng mà thôi. Vì vậy, chúng tôi dành thời gian và nỗ lực tìm mọi cách để truyền cảm hứng cho học sinh phát triển bản thân, thành công và hạnh phúc trọn đời. Luôn có những điều tích cực và trường tồn mà một người làm giáo dục có thể truyền đạt và ươm dưỡng ở mỗi học sinh - đó là tâm niệm của những người giữ lửa tại IEG.

human 4
human 10 human 11 human 17 human 22
human 6 human 15 human 20 human 21
human 2 human 5 human 8 human 9 human 18 human 23
human 7 human 12 human 13 human 16 human 24