NHỮNG NGƯỜI VIẾT SÁCH - PHẦN 2

Phòng Nghiên Cứu & Phát Triển Sản Phẩm

Product ESL 

"Hiện tại nền giáo dục Việt Nam nói riêng hay là nền giáo dục Châu Á nói chung còn đang rất đặt nặng áp lực điểm số và phụ huynh có những kỳ vọng mà mình thấy là không thực tế lắm cho các bạn nhỏ."

Cùng đến với nhưng chia sẻ của đội ngũ Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm Tiếng Anh tại IEG.

IEG có khi chỉ là một điểm chạm ngắn ngủi đối với các bạn học sinh, nhưng thầy cô và đội ngũ IEG tin rằng các bạn không chỉ đạt được điểm số, mà còn có được kiến thức nền vững chắc, được phát triển tư duy và có khả năng học tập ở bất kỳ môi trường học thuật nào.

 

 

Bài viết liên quan

HỌC TẬP TẠI IEG