[IEG'S HEARTS & MINDS] STRATEGY & FOUNDATION

NHỮNG KHỐI ÓC VÀ TRÁI TIM IEG

Phòng Chiến lược và Quỹ Phát triển Giáo dục IEG

"Mình đã có cơ hội được làm việc với rất nhiều đơn vị, từ trường học cả trăm nghìn học sinh, các tổ chức giáo dục, các quỹ tài chính. Và tất cả đều có một mục tiêu chung vì giáo dục."

❤️ "Và với mình, IEG là sự thay đổi..." đón xem Những khối óc và trái tim IEG - Phòng Chiến lược và Quỹ Phát triển Giáo dục IEG

#IEGGlobal #IEGInspiring #Inspirers #IEGSharing

 

 

Bài viết liên quan

HỌC TẬP TẠI IEG