NGƯỜI VIẾT SÁCH

[WE’RE INSPIRING MINDS] NGƯỜI VIẾT SÁCH - NGỌC MAI

Nếu được lựa chọn cóp nhặt những mặt tốt tại IEG, theo bạn, là một người viết sách cho những bạn nhỏ, cô Ngọc Mai sẽ lựa chọn điều gì?

Hãy cùng nghe cô Ngọc Mai tâm sự về những điều cô mong muốn được cùng đồng nghiệp mang đến cho học sinh: Chút cảm hứng cho tư duy!

 

Bài viết liên quan

HỌC TẬP TẠI IEG