NHỮNG NGƯỜI VIẾT SÁCH

Cô Hoàng Mai Ngân & Cô Phạm Thùy Linh

Phòng Nghiên Cứu & Phát Triển Sản Phẩm

 

 

 

"Trên thị trường IELTS rộng lớn, IEG là một điểm sáng nho nhỏ để mình gửi gắm hy vọng của mình. Bằng nỗ lực, chúng ta có thể thay đổi sự tiêu cực của công nghiệp luyện thi IELTS."

IEG có khi chỉ là một điểm chạm ngắn ngủi đối với các bạn học sinh, nhưng thầy cô và đội ngũ IEG tin rằng các bạn không chỉ đạt được điểm số, mà còn có được kiến thức nền vững chắc, được phát triển tư duy và có khả năng học tập ở bất kỳ môi trường học thuật nào.

Cùng gặp gỡ những người viết sách tại IEG, họ gửi gắm điều gì trong từng trang sách?

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

HỌC TẬP TẠI IEG