ĐẶNG KHÁNH LINH

"CON ĐÃ THAY ĐỔI KHÁ NHIỀU, CON SUY NGHĨ SÂU HƠN, CON BIẾT CÁCH ĐỂ THỂ HIỆN BẢN THÂN MÌNH HƠN."

ĐẶNG KHÁNH LINH

Lớp Tiếng Anh Global Scholar E9

Con đã thay đổi khá nhiều, con suy nghĩ sâu hơn, con biết cách để thể hiện bản thân mình hơn.

Cùng lắng nghe những tâm sự của cô bé Đặng Khánh Linh khi "tốt nghiệp" lớp E9.

IEG chính là nơi mà Khánh Linh thực sự tin tưởng để chia sẻ mọi điều, để học, để được truyền cảm hứng.

Đối với các bạn học sinh và ba mẹ, IEG là gì?

 

 

Bài viết liên quan

HỌC TẬP TẠI IEG