ieg tv

[GƯƠNG MẶT IEG] BÙI TÙNG LINH - CHUYỆN MẸ VÀ CON “CON THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI”

21/02/2020

BÙI TÙNG LINH
E9 - Tiếng Anh Tích hợp
IELTS 7.5/9.0
Học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng

HÀNH TRÌNH “TÌM THẦY” CHO CẬU CON TRAI TRẦM TÍNH VÀ ĐAM MÊ LẬP TRÌNH

#IEGGlobal #Inspringmind #HocTiengAnh #HocsinhIEG #IEGStudent #IEGParent

Video liên quan