Tiếng Anh

Mục đích

Chương trình tiếng Anh tại Học viện IEG được nghiên cứu và thiết kế phù hợp cho từng lứa tuổi, tích hợp phát triển kiến thức, kỹ năng và tư duy. Kiến thức được truyền tải đến học sinh theo dạng trục thẳng đứng, với một lộ trình học mang tính hệ thống, tối ưu hóa về thời gian và hiệu quả. Kỹ năng học thuật và kỹ năng mềm được lồng ghép xuyên suốt qua từng bài giảng, giúp học sinh phát triển toàn diện những kỹ năng thiết yếu trong học tập và trong cuộc sống. Bên cạnh đó, mỗi bài học đều được lồng ghép nhiều hoạt động và trải nghiêm thực tế để các em phát huy khả năng tư duy, phản biện và sáng tạo. Chương trình học tập trung xây dựng một nền tảng vững chắc cho học sinh từ những bước đầu, lấy đây làm cơ sở để các em tiếp thu và ngày càng mở rộng kiến thức ở những cấp học cao hơn, để các em có đủ năng lực và bản lĩnh chinh phục bất cứ trải nghiệm giáo dục nào.

Đặc điểm khóa học

Chương trình học tại IEG được thiết kế phù hợp với từng lứa tuổi nhưng vẫn đi theo một hệ thống tích hợp: Học tiếng Anh kết hợp kiến thức Khoa học và Xã hội theo chương trình của Mỹ (Content-based instruction); Học tiếng Anh qua các dự án học tập (Project-based Learning); Học tiêng Anh qua văn học và nghệ thuật (Language & Arts).
Qua đó, chương trình học giúp các em học sinh phát triển một cách hệ thống và toàn diện: Nền tảng kiến thức và kỹ năng học thuật: đọc hiểu (Reading comprehension), viết học thuật (Academic writing), và nghiên cứu (Research); 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết nền tảng và nâng cao để chinh phục các dạng đề thi cả trong và ngoài nước; Tư duy phản biện (Critical Thinking) và viết luận sáng tạo (Creative Writing); Kỹ năng giao tiếp (Communication), thuyết trình (Presentation & Public Speaking), tranh luận (Debate).

Giáo trình được thiết kế và phát triển tích hợp

  • Dựa trên chương trình học của các Nhà xuất bản uy tín trên thế giới như Cengage Learning National Geographic, Cambridge, Oxford, Pearson...
  • Dựa trên kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy thực tế của đội ngũ cố vấn & đào tạo tại IEG.

Các khóa học

Chương trình Tiếng Anh mầm non

Gồm các khoá học Foundation & Starter dành cho các em 4 - 6 tuổi với mục đích giúp học sinh làm quen ngôn ngữ qua các bài hát, hoạt động tập thể, các dự án học tập và luyện cách phát âm và phản xạ giao tiếp