Khoa học

Mục đích

Interactive Science là Chương trình Khoa học dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở, được Học viện IEG nghiên cứu và phát triển dựa trên chương trình Khoa học theo chuẩn Hoa Kỳ. Chương trình áp dụng những phương pháp tiếp cận hiện đại, nhằm trang bị cho học sinh nền tảng kiến thức vững chắc, năng lực tư duy và kỹ năng thiết yếu gắn liền với thực tế đời sống. Không chỉ giúp các em tăng thêm động lực và đam mê để khám phá Khoa học, chương trình Interactive Science còn giúp học sinh tự tin để chinh phục những sân chơi trí tuệ trong khu vực và quốc tế.