TRỞ THÀNH DIỄN THỰC THỤ ĐỒNG HÀNH CÙNG TS. NGUYỄN CHÍ HIẾU (PhD. Stanford/ MBA Oxford)

ĐỪNG BỎ LỠ cơ hội trở thành người đại diện cho thế hệ trẻ cất lên tiếng nói về những vấn đề xã hội, hiểu được giá trị bản bản thân mình dưới sự “coaching” trực tiếp của TS Nguyễn Chí Hiếu và những nhân vật trẻ tuổi có tầm ảnh hưởng lớn.

ĐỪNG BỎ LỠ cơ hội trở thành người đại diện cho thế hệ trẻ cất lên tiếng nói về những vấn đề xã hội, hiểu được giá trị bản bản thân mình dưới sự “coaching” trực tiếp của TS Nguyễn Chí Hiếu và những nhân vật trẻ tuổi có tầm ảnh hưởng lớn.

X Speaker 2019 là nơi các bạn học sinh 14 - 18 tuổi trưởng thành qua từng ngày với những bài học giá trị về: